Smart och hållbart i nya Kiruna

Joakim Norman och Maja Nilsson Tekniska Verken i Kiruna
Joakim Norman och Maja Nilsson tycker att det är värdefullt att få ta del av de kunskaper och erfarenheter som forskarna på Luleå Tekniska Universitet och Rise tar med sig in stadsomvandlingsprojekten.

Utmaningarna som kommer med en stadsomvandling innebär även möjlighet till tillväxt och utveckling inom en ny näring för Kiruna, hållbarhetsnäringen.

Nu ska Kiruna sättas på kartan som utvecklings- och teststad för smarta och hållbara stadslösningar. Det är Kirunas arktiska klimat som gör staden attraktiv som testbädd för företag och organisationer som vill utveckla nya lösningar inom hållbarhetsområdet. Om en mer miljövänlig transportlösning fungerar i Kirunas tuffa vinterklimat fungerar den även i andra städer som har vinter. Med start 2017 ska det lokala näringslivet samt företag från andra orter eller länder få möjlighet att i mindre skala utveckla och testa nya lösningar, tjänster och produkter inom hållbarhet. De ska sedan kunna marknadsföras och säljas.

– Vi ska involvera och stötta både befintliga och framtida företag för att ge dem en chans att prova sina tankar och visioner om en eventuell produkt eller tjänst de har. Stadsomvandlingens behov är utgångspunkten. Vi kommer även att undersöka om det går att få in hållbarhetstanken än mer i den kommunala planeringsprocessen, säger Joakim Norman, projektledare på Tekniska Verken.

Smart och hållbar stadsutveckling innebär att infrastruktur och lösningar i staden ska underlätta för invånare att minska den negativa miljöpåverkan som våra beteenden och handlingar orsakar. Några exempel är hur vi transporterar oss till och från jobb, hur mycket energi som används i våra bostäder eller hur noggranna vi är på att återvinna det vi vill göra oss av med. I framtiden kan de gröna containrar som står uppställda på återvinningsstationerna ersättas med insamlingsbehållare under jord. Den del som står ovan jord tar då mindre plats.

– Det blir mer öppet och tillgänglig kring återvinningstationerna och vi tror att tryggheten ökar. Först ska vi testa i liten skala och se hur det fungerar när det är kallt och snö, säger Maja Nilsson, miljö- och energiingenjör på Tekniska Verken.

– Framför oss står nu att välja ut fler områden vi ska arbeta med. En av utmaningarna är att hitta optimala tekniska lösningar som är hållbara över lång tid. I Kiruna ska vi skapa ett bra och hållbart samhälle för kommande generationer, avslutar Joakim Norman.

Fler jobb och företag i nya branscher

Ann-Christin Samuelsson arbetar på tillväxtavdelningen på Kiruna kommun. Hon är en av deltagarna i arbetet med den smarta och hållbara staden. Som näringslivsutvecklare vill hon att satsningen på hållbarhet ska ge fler jobb och fler företag.

– Det här skapar möjlighet att testa olika idéer, både tjänster och fysiska produkter. Det är många som sitter på en bra idé men som inte har förutsättningar i form av resurser och kunskap för att testa den. Nu kan små och medelstora företag få chansen att testa sina hållbarhetsidéer, säger Ann-Christin Samuelsson.

Ann-Christin ser stor potential i att idéerna kan bli affärer som även kan exporteras. Framför allt finns det möjlighet att behålla affärsmöjligheterna lokalt och regionalt så att det gagnar Kiruna och närområdet.

– Jag hoppas att lokala företag ser möjligheterna till kommersialisering som ett smart och hållbart Kiruna innebär, säger Ann-Christin Samuelsson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson