Lösningar för alla

Åsa Wikberg forskare Luleå tekniska universitet
Åsa Wikberg Nilsson, forskare LTU tydliggjorde vikten av att ifrågasätta vad som är norm vid utveckling av städer.

I en hållbar stad trivs människor med sitt boende och är trygga. Att fokusera på social hållbarhet och normkreativ innovation ingår därför i skapandet av nya Kiruna.

När en attraktiv och hållbar stad utvecklas är det viktigt att både nuvarande och framtida invånare ges möjlighet att leva ett liv som möter deras behov. Trygghet, tillgänglighet till service, byggmiljöer och att känna sig välkommen är några frågor som ingår i social hållbarhet.

Arbetet med att utveckla lösningar för en socialt hållbar stad kickade igång med en workshop där deltagare från Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt RISE deltog. I det framtida arbetet kommer även Kirunainvånare att delta.

”För att komma fram till inkluderande lösningar är det viktigt att inte bara utgå från sig själv”, säger Marcus Jahnke, RISE.

Eugenia Segerstedt, forskare på LTU, presenterade uppdaterade resultat från den tidigare rapporten ”Mot en gruvlig framtid?: Malmfältare om stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare.” Till exempel är Kirunainvånare generellt tillfreds med bland annat sociala nätverk, tryggheten och sin materiella standard. Vad är egentligen en attraktiv stad för invånare i Kiruna? Kristina Nilsson, professor på LTU, berättade att en av flera faktorer som bidrar till attraktivitet är kommunikation och mobilitet exempelvis tillgång till trygg transport till sjukhus.

-Nästa steg är att applicera social hållbarhet och normkreativ innovation i våra projekt, säger Aila Määttä, processledare för Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson