Innovationsplattformar i samverkan

Två personer håller i mobiltelefoner
Sex städer samverkar för hållbara, attraktiva städer.

Magasin om de sex innovationsplattformarna varav Kiruna är ett.

Nu finns NSIP Magasin, en gemensam skrift om de sex innovationsplattformarna som samverkar för hållbara attraktiva städer, en satsning med stöd av Vinnova. Kiruna är en av städerna tillsammans med Borås, Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson