Kiruna intressant på Smart City World Congress

Smart City World Congress

Smart City Expo World Congress är världens ledande event för smarta städer och internationell samverkan. Kiruna som är unikt på många sätt väckte stort intresse.

Det som sker i städer formar vår värld mer än någonsin tidigare. Inom de närmaste årtiondena förväntas den växande befolkningen i städerna att uppgå till 2,5 billioner människor. Städerna i världen växer snabbt och samarbete krävs för att hantera utmaningarna det innebär, som till exempel ökad befolkningsmängd, klimatförändringar, trafik, utbildning och hälsa, integrering och mycket mer. Smart City Expo World Congress är världens ledande event för smarta städer och internationell samverkan för utveckling av våra städer.
- Det är en konferens, utställning och mässa kring begreppet Smart City. Det handlar mycket om it-digitalisering men också hållbarhet och klokt planerade städer, säger Mats Nilsson, huvudprojektledare för Kiruna Sustainability Center, som tillsammans med kommunchef Peter Niemi och vice kommunstyrelseordförande Stefan Sydberg var delaktiga i denna mässa i november i Barcelona.
Mässan är viktig, det är många som vill komma dit och presentera sina idéer och verksamheter. Att hålla en presentation är få förunnat, och så fick Kiruna plats.
- Kiruna väckte stort intresse och vi nådde ut till många människor som kan ha betydelse för Kirunas framtid. Kiruna är så unikt på många sätt, vi lever i det sammanhanget att vi kan dra nytta av det geografiska läget och Kirunas natur och karaktär när det gäller stadsomvandlingen. Det finns ett internationellt intresse för detta, säger Mats.
Även om Kiruna är en liten stad och ligger avskilt, så är det just därför möjligheterna finns att testa nya system och lösningar och kunna utvärdera dessa på ett bra sätt.
- Vi har en hanterbar volym invånare och det gör att det är enklare att ta ett helhetskoncept för att bygga en smart stad. Just det fenomenet gör att våra finansiärer samt forskning och internationella företag är positivt inställda till Kiruna, berättar Mats.
På mässan presenterades bland annat systemlösningar för smarta städer, olika typer av sensorer i till exempel i kläder och autonoma fordon som eldrivna förarlösa bussar. Även om det är det mest tillspetsade som visas upp så får deltagarna en idé om var utvecklingen är på väg och en känsla för vad som händer ute i världen.
- Den här utvecklingen är inte långt borta, vi tittade på infrastrukturlösningar för belysning. En lampa är inte längre bara en lampa utan det finns alla möjligheter att belysningen är bärare av wifi-lösningar, sensorer, kamera, laddningsstationer för fordon och mycket annat. Det här är en del i utformandet av den smarta staden. Vi måste ha en idé om vad det är för stad vi vill bygga, och inte förlita oss på att göra som vi alltid gjort, avslutar Mats Nilsson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson