Tekniktävling för ungdomar

Tekniktävling för ungdomar Kiruna Sustainability Center

Unga i åldern 12-19 år i Kiruna kommun har nu chansen att delta i tävlingen Teknikutveckling för ett hållbart och inkluderande nytt Kiruna.

Tävlingen handlar om hållbar teknikutveckling i det nya Kiruna, och alla tävlande får på valfritt sätt illustrera tankar och idéer kring ämnet. Bidragen kan lämnas in i form av facktext, skönlitterär text, film/presentationer, skådespel, musik eller i en fri klass där man själv väljer redovisningsform. Bidragen ska medverka till att skapa ett attraktivt och inkluderande nytt Kiruna.

Projektet är ett samarbete mellan Kiruna Sustainability Center, Tekniska Verken, Kiruna Kommun, Vinnova, Kirunabostäder och Kirunabo Social Innovation LAB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson