Innovationsplattformar i nationell samverkan

Gordon Falconer från Schneider Electric talar om smarta städer
Gordon Falconer från Schneider Electric talar om smarta städer. Foto: Future By Lund.

I februari hade de sex innovationsplattformarna i Sverige en gemensam plattformsträff i Lund tillsammans med flera skånska företag och några internationellt erkända experter på smarta städer och innovationer i staden.

Sex innovationsplattformar samverkar för hållbara attraktiva städer, en satsning med stöd av Vinnova. Kiruna är en av städerna tillsammans med Borås, Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm. Den röda tråden i innovationsplattformarnas arbete är hur nya arbetssätt på bästa sätt kan understödjas av nya sätt att leda och organisera innovation, och hur dessa kan följas upp och utvärderas på bästa sätt. Städerna har olika teman att arbeta utifrån, Kiruna har samhällsplaneringsprocessen som innovationsplattform, metoder och arbetssätt för samverkan med externa parter. Joakim Norman är projektledare för Kirunas innovationsplattform.
- När vi planerar den nya staden kan vi göra det på ett innovativt, nytänkande och hållbart sätt, säger Joakim.
Målet är att bygga en hållbar och smart stad för att möta framtidens hållbarhetsmål och miljökrav. De sex innovationsplattformarna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och frågeställningar. Alla städer har sina egna utmaningar att arbeta med. Städerna arbetar tillsammans för att stärka innovationsarbetet och att skapa kunskapsöverföring, både mellan plattformarna och ut till kommuner och städer. Varje stad anordnar träffar under projekttiden då man får presentera sitt tema och arbetsområde, det handlar om innovation inom stadsutveckling och den aktuella staden lyfter sina utmaningar. Temat i Lund var internationali-sering för lärande - nationell samverkan innovationsplattformar.
-Det viktiga budskapet under träffen var att vi innovationsplattforms-städer har mycket att hämta från Europa. Vi har massor att lära från vår omvärld när det gäller hållbara och smarta städer och sociala innovationer. Att knyta kontakter är väldigt värdefullt samtidigt som Kiruna får marknadsföring, berättar Joakim.

Bland de internationella talarna fanns bland andra Gordon Falconer, Global Director of Smart Cities at Schneider Electric, som talade om Smart Cities - Global Learnings. Gordon har tio års erfarenheter från smarta städer i hela världen, både från Singapore där han bor och från bland annat Barcelona, Berlin, Kina, Afrika och Abu Dhabi. Han talade till exempel om medborgar-inflytande och smarta distrikt som utvecklas efter de önskemål som kommer efterhand. En annan uppmärksammad smart stad är Amsterdam, som representerades av Frans-Anton Vermast, Senior Strategy Advisor for Low Carbon and Connected Urban Planning at Amsterdam Smart City.
-Amsterdam har många innovativa lösningar. Att få lyssna till internationella experter kring smarta städer hjälper oss att inte låsa fast oss i gamla strukturer och gamla tänk, utan öppna upp för nya idéer och anpassa till vår kultur och våra situationer, berättar Joakim.

Kiruna och Lund ser också över vad de två städerna kan arbeta tillsammans med. Ett exempel är ett tekniskt nätverk som kan skicka datainformation från sensorer i samhället till en central som analyserar data.
-Detta pågår i projektet ITK, Internet of Things. Sensorer lever fem till tio år och kan mäta vad som helst, bara fantasin sätter gränser. För oss kan det till exempel handla om att hitta fjärrvärmeläckor. Just nu ser vi över detta tillsammans med Lund, hur vi kan bygga upp ett nätverk och länka ihop de två orterna. Framöver kommer också fler case som vi ska samarbeta kring, säger Joakim.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson