Ny rapport från Vinnova

Rapport från Vinnova: Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Visionen är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Nu har Vinnovas senaste rapport om innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer kommit.

Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Vinnova investerar i innovationsprojekt, där aktörer utvecklar nya lösningar på samhälls-utmaningar. Framtiden kräver mer samverkan och innovation kräver samverkan. Innovationsplattformarna har genom sin uppbyggnad och inriktning potential att skapa en kulturell förändring i hur man gör saker. Nu finns en ny rapport från Vinnova – Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson