När Kiruna säljer sig själv

Innovationsdagar på Ferrum i Kiruna
Utsikten från takvåningen på Ferrum öppnar upp till samtal om Kiruna och stadsomvandlingen.

Kiruna bjöd på vackert väder och hänförande utsikt över staden och fjällen under innovationsdagarna i april. Stadsomvandlingen skapar stort intresse och nyfikenhet från omvärlden.

Under innovationsdagarna fanns bland Sveriges sex innovationsplattformar och internationella experter på hållbarhet och grön finansiering på plats för att tala och samarbeta om hållbar stadsutveckling, innovation och hur nya Kiruna ska bli en attraktiv stad för investerare (se föregående nyhetsartikel om innovationsdagarna).
-Det blev ett fantastiskt bra arrangemang. Det är tydligt hur hemmablinda vi är i Kiruna när alla besökare tittar ut genom fönstret och ser vyerna, gruvan och allt som händer i staden. Stadsomvandlingen är vardag för oss men de blir väldigt tagna av omfattningen och storheten i det, säger Mats Nilsson, huvudprojektledare Kiruna Sustainability Center.
Valet av takvåningen på Ferrum som lokal med den vidunderliga utsikten öppnade upp till samtal, frågor och diskussioner om Kiruna, stadsomvandlingen och gruvbrytningen. Kiruna säljer sig själv på det sättet, och stadsomvandlingen skapar stort intresse och nyfikenhet från omvärlden.
-Vi hade en bra bredd av talare och deltagare, kommunchef Peter Niemi och 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Niklas Sirén visade upp en väldigt positiv bild av Kiruna och berättade om vår stadsomvandling, säger Joakim Norman, projektledare.
-Att få besökare från myndigheter, finanssektorn och innovationsplattformar ger tyngd åt vårt arbete med att bygga en ny stad kopplat till innovation, klimatförändringar och det hållbara samhället. Vi är rätt ute och det är viktiga frågor vi jobbar med, säger Mats.
Mats Nilsson och Joakim Norman presenterade Innovationsplattform Kiruna som är ett projekt inom Kiruna Sustainability Center. Projektet syftar till att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen. Kiruna är en av sex städer som är med i Vinnovas satsning på innovationsplattformar i Sverige. De andra städerna är Lund, Malmö, Stockholm, Göteborg och Borås och projektet heter Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer. Städerna arbetar tillsammans för att stärka innovationsarbetet och att skapa kunskapsöverföring, både mellan plattformarna och ut till kommuner och städer.
-Nu har de andra plattformarna fått en bild av Kiruna och stadsomvandlingen och det blir ett greppbart sammanhang. De undrar hur vi kan vara så lugna över stadsomvandlingen och om vi inte pratar om hinder. Men vi pratar om utmaningar och möjligheter, det är ett mindset, säger Joakim.
Medan andra städer behöver ställa om sig till hållbara städer har Kiruna ett blankt papper, att bygga och rita en helt ny stad. Att vi har en grundfinansiering för den nya staden genom den ersättning
LKAB betalar är unikt.
-Vi vill bygga en attraktiv stad som attraherar fler Kirunabor. Det ska handla om behovsdriven innovation till exempel när det gäller materialåtervinning, infrastruktur, sociala innovationer, jämställdhet och mångfald. Vi måste våga tänka nytt och ha ett hållbarhetsperspektiv. Klimatfrågan är den absolut största frågan och kan vi bygga ett klimateffektivt samhälle i ett arktiskt klimat kan alla göra det, säger Mats Nilsson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson