Kiruna kommun satsar på grön finansiering

Workshop gröna obligationer KIruna Sustainability Center
Björn Bergstrand och Kaj Embren talar om gröna obligationer under innovationsdagarna i Kiruna.

Den finansiella sektorn arbetar mot att ställa om till hållbarhet och Parisavtalet och FN:s avtal är globala överenskommelser som lägger grunden. Kiruna kommun är i uppstartsfasen till att börja nyttja grön finansiering.

En grön obligation är en obligation där kapitalet viks åt olika slags miljöprojekt. Under innovationsdagarna i Kiruna i april talade Björn Bergstrand, Hållbarhetschef Kommuninvest, om hållbara investeringar.
-Kapitalmarknaden ställer om i hållbar riktning, det är en stor kraft som gemensamt agerar för att ställa krav på hållbarhet. Med en grön obligation ska likviden användas för att helt eller delvis finansiera eller refinansiera nya och/eller befintliga kvalificerade gröna projekt, till exempel förnybar energi, gröna byggnader och vattenhantering. Likviden ska användas till gröna projekt, det är innovation, säger Björn Bergstrand.
Kiruna kommun har nu börjat arbeta med grön finansiering. Det är främst i samarbete med Kommuninvest som detta pågår. Institutet är den största aktören i Sverige inom detta område. Kommunala aktörer investerar drygt 140 miljarder kronor årligen och de största investeringsområdena är fastigheter, bostäder, infrastruktur samt energi.
-Tanken med grön finansiering är att man genom så kallade gröna lån och obligationer kan skapa ett miljöfokus på investeringar då man får bättre villkor vid affärerna. Det är drivet från placerarna som vill att just deras pengar ska göra skillnad för miljön som styr, säger Jonas Uddenberg, Finanscontroller Kiruna kommun.
Det finns enorma möjligheter för kommunsektorn att driva på det miljöfokuserade arbetet samt grön finansiering.
-Det ligger också helt i Kiruna kommuns linje att arbeta mot en mer miljömedveten och hållbar kommun, därför ser vi över möjligheterna till att antingen göra om befintliga lån till gröna eller att ta upp nya till framtida investeringar, säger Jonas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson