Odling i arktiskt klimat

Workshop odling i arktiskt klimat
Innovationsmöte om odling i arktiskt klimat. Med på bild finns Mats Nilsson KSC, Mikael Fors Kirunabostäder, Lena Hammarberg Måltidsverksamheten, Nina Sarri KSC, Samir Mujagic Kirunabo, Viola Goertz Kirunabo, Niklas Siren KSC och Marcus Sandberg LTU.

Kiruna ligger ovanför odlingsgränsen i ett arktiskt klimat. Ska det hindra oss från att odla? Nej, odling sker redan i viss omfattning och med nya innovativa idéer och lösningar skulle det kunna bli mycket större i Kiruna kommun.

Kiruna Sustainability Center har tillsammans med representanter från Rise, Luleå Tekniska Universitet, Kirunabostäder, Måltidsverksamheten, Kirunabo och Renodlat haft ett spännande innovationsmöte om odling i Kiruna. Många intressanta tanker föddes, vad skulle vi kunna odla i Kiruna och hur?
-Det finns spännande möjligheter vad gäller odling, under sommaren har till exempel en community garden vid kyrkan skapat intresse. Redan nu odlas det i gruvan och i växthus, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
Kiruna ska bli en hållbar stad i ett arktiskt klimat. Idag transporteras majoriteten av frukt och grönsaker till Kiruna från andra platser i Sverige och världen. Om odling kan växa i omfattning kan det vara början till att minska långa transporter till och från Kiruna. Kanske kan vi till och med bli självförsörjande på vissa grödor.
-Vi måste våga tänka stort och lyfta blicken och fundera över framtiden. Vi ska bygga en hållbar stad och vi har möjligheten att ha höga ambitioner. Det har funnits odling i Kiruna i början på 1900-talet då det fanns en bolagsträdgård i Kiruna. Detta har resulterat i ett ganska stort antal arter som inte hör hemma i den klimatzon vi befinner oss i, berättar Mats Nilsson, huvudprojektledare Kiruna Sustainability Center.
En annan utmaning är energisituationen. Vi har ett kallt klimat men från LKAB kommer spillvärme som kan nyttjas och tas tillvara på.
-En spännande tanke är att odla i symbios med gruvindustrin för att dra nytta av den energi som gruvan frigör, säger Mats.
Det sociala är också en aspekt, gruppen ska undersöka vad som kan göras i bostadsområden.
-Det är en stor social vinst att odla tillsammans som skapar positiva effekter i bostadsområden, säger Cora Karlsson som arbetar med projektet Renodlat i Gällivare. Projektet syftar till att producera lokal mat och få fler människor att sätta händerna i jorden.
-Innovation ska vara en del av Kirunas stadsomvandling, nu ska vi undersöka hur långt vi kan ta odling i Kiruna kommun, säger Niklas Sirén.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson