Vinnare tekniktävling för ungdomar

Vinnare i tekniktävling Kiruna Sustainability Center
Kristina Zakrisson delar ut pris till några av vinnarna i tekniktävlingen. Från vänster: Tove Falk, Samuel Johansson och Emma Haapalahti.

En tävling med temat ett hållbart och inbjudande nytt Kiruna har genomförts där unga kirunabor fått lämna förslag på hur den nya staden ska se ut. Nu är tävlingen avgjord.

I samverkan mellan projektet Kirunabo, Kiruna Sustainability Center, Kirunabostäder, Tekniska Verken, Kultur- och utbildningsförvaltningen samt Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett projekt genomförts där ungdomar uppmanats att ge sin syn på hur vi ska skapa ett hållbart och attraktivt nytt Kiruna. Temat var teknikutveckling för en tillåtande stad och en hållbar framtid i Kiruna. Ungdomar i åldern 12- 19 år har kunnat lämna in förslag i valfri form på hur vi ska utforma den nya staden.

Den 19 september delade Kristina Zakrisson ut priser till de vinnande deltagarna i tävlingen "Teknikutveckling för ett attraktivt och hållbart nytt Kiruna". De tre tredjeprisen gick till förslagen Ett miljövänligt Kiruna, Fler cykelbanor i Kiruna och Kiruna Lokaltrafik. Andrapriset gick till förslaget Buss i Kiruna och förstapriset gick till förslaget VR- glasögon i skolan. Ungdomarna har jobbat med projekten sedan i våras. Tävlingen har genomförts i två omgångar där en första bedömning gjorts av en ungdomsjury med stöd av teknisk sakkunskap från Kirunabostäder. De projekt som gått vidare till den andra omgången har sedan ytterligare bedömts av en jury bestående av ordförandena i styrelserna för Kirunabostäder, Tekniska Verken samt Kultur- och utbildningsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden. Juryn har vid bedömningen sagt att de tre tredjepris-projekten föreslår saker som redan nu är under arbete och att första- och andraprisprojekten ger förslag till nya utvecklingsområden.

Motiveringar vinnare

Första pris: VR-glasögon i skolan. Förslaget att använda VR-glasögon i skolan är både överraskande och genialt. Det är en innovativ användning av existerande teknik på ett nytt och oväntat sätt. Elever som är hemma från skolan på grund av sjukdom kan koppla upp sig och följa lektionen i realtid med VR-glasögonen som om de satt i klassrummet. Det kan också hjälpa elever med exempelvis koncentrationssvårigheter att nyttja VR-glasögon som bara fokuserar på pedagogen och inte störs av omgivningen. Förslaget är därmed inkluderande och bejakar strävan mot en jämlik skola.

Andra pris: Buss i Kiruna. Ett konkret förslag som på ett innovativt sätt använder teknik för att underlätta nyttjande av kollektivtrafik och som knyter ihop vår stad samtidigt som det gynnar miljön. Idén är en app som ska vara konstruerad så att invånare och besökare ska känna sig bekväma i lokaltrafiken. Appen ska bland annat innehålla gps, kartor, köpa biljett med mera.

Tredje pris: Ett miljövänligt Kiruna, Fler cykelbanor i Kiruna, Kiruna lokaltrafik. Tre förslag som alla bidrar till ett hållbart Kiruna genom att skapa möjligheter för medborgarna att minska koldioxidutsläpp och skapa en över tid hållbar samfärdsellösning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson