IT och IoT i samhällets tjänst

Illustration IT och IoT med kugghjul och surfplatta

Allt större delar av vår tillvaro är digitaliserad och digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Detta case vill samla in data inom vård och omsorg för att skapa större trygghet.

Ett av Kiruna Sustainability Centers case handlar om IT och IoT (Internet of Things) i samhällets tjänst. Caset utgår från Socialtjänsten, men ämnet kan också beröra till exempel räddningstjänst, energi, trygghet, miljömätning och annan data som rör tillståndet i samhället. Syftet med IT och IOT och insamling av data inom vård och omsorg är att skapa värden av nytta i samhället, större trygghet, högre levnadsstandard och effektivare förvaltning och drift av samhället. Internet of Things – sakernas internet – innebär ett internetuppkopplat cyber-fysiskt system som till exempel samhällsinfrastrukturer (broar, vägar, byggnader med mera), bilar, hälso- och sjukvård, medier och samhällsfunktioner (banker, skatteverket med flera).
-Det ökade antalet digitala miljöerna ger intressanta möjligheter men varje uppkopplat system mot internet ökar dess utsatthet. Så vi måste veta vad vi gör när vi kopplar upp byggnader, hälsa och sjukvård och infrastruktur. Vi måste ha funktionalitet och säkerhet, säger Christer Åhlund, professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.
Det är en tydlig trend att data öppnas upp och blir tillgänglig.
-I min bransch är öppen data det nya guldet. Det dyker upp nya affärsmässiga möjligheter med data som man får använda utan kostnad och utan inskränkning. Det ska vi tänka på när vi skapar nästa version av Kiruna. Det är inte ofta man har den här möjligheten att bygga in ny teknik i en helt ny stad, säger Christer.
Att få tillgång till byggnadsdata från nya byggnader kan vara mycket intressant.
-Genom att samla och kombinera olika data kan en helt ny nivå av överblick genereras och nya tjänster kommer att skapas och bidra till nytta som vi inte ens kan föreställa oss idag, säger Therese Balksjö, projekt- och processledare på RISE.
Ofta kan sådana här tekniska innovationer kännas långt borta, men redan nu har man bland annat använt VR-glasögon i samarbete med CGI och Microsoft HoloLens i Kiruna för att se hur fjärrvärmeledningar är dragna. Kiruna är tillsammans med bland annat Uppsala och Skellefteå med i projektet IoT inom Vård och Omsorg - IVO, hur internet i vården på ett säkert sätt kan bidra till att patientens behov bättre kan tillgodoses. Rörelsedetektorer och sensorer ska känna av livsmönster och indikera om något är onormalt till exempel på ett boende.
-Systemet finns på plats i Kiruna och installation kan ske snart. Det är ett viktigt projekt att lyckas med, då kan Kiruna vara referensram, säger Christer.
Vi behöver också fokusera på individen som ska ta del av förändringar i samhället.
-Det är viktigt att utgå ifrån individens behov och perspektiv. IT och IoT kan bidra till ökad trygghet, ökad gemenskap och delaktighet. De mjuka sociala värdena av IT och digitala tjänster är också viktiga, säger Therese.

Therese Balksjö RISE
Therese Balksjö, RISE.

 

Therese ledde en workshop i oktober med Kiruna Sustainability Center, Kiruna kommun, Tekniska Verken och LKAB med fokus på IT och IoT i samhällets tjänst och hur digitala verktyg kan lösa hinder och utmaningar inom socialtjänsten.
-Deltagarna imponerade med klockrena och konkreta koncept som vi nu kommer att jobba vidare med tillsammans i projektet. Bland annat den interaktiva toaletten som anpassar sig till respektive användares behov, samt en interaktiv hjälpreda för administration och kommunikation mellan personal, brukare och anhöriga, berättar Therese.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson