Intensiv innovationsdag

Innovationsdag deltagare

Kraftsamling av kompetenser för att lösa utmaningar inom avfallsfraktioner.

Som en del i Kiruna Sustainability Centers arbete har Tekniska Verken i samarbete med RISE och LTU genomfört en intensiv innovationsdag där vi gemensamt kraftsamlade med kompetenser från hela bolaget. Målet är att lösa utmaningar kring avfallsfraktioner som saknar hållbara lösningar idag. En spännande och innovativ process som visar på det fantastiska kunnande vi har inom våra organisationer. När olika kompentenser samverkar kring ett gemensamt problem kan man komma oerhört långt på bara 8 timmar!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson