Effektiv energiplanering för en hållbar stad

Energiplanering i dynamiskt visualiseringsverktyg
Foto: RISE

Kiruna står inför stora utmaningar i och med stadsomvandlingen. Utvecklingen av ett samhälle sker av ett stort antal aktörer och hela systemet från produktion till användning behöver kunna visualiseras och förstås av flera parter.

Inom projektet Effektiv energiplanering för hållbara städer som genomförs inom programmet Viable Cities undersöker RISE, IVL och Tekniska Verken i Kiruna möjligheten att ta fram ett dynamiskt visualiseringsverktyg för att kunna visualisera konsekvenser i energisystemet av stadsplanering. Verktyget ska kunna användas för såväl stadsplanering och infrastrukturplanering.
-Viable Cities är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Innovationsprogrammet leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle, berättar Inger-Lise Svensson, forskare RISE.
Kiruna Sustainability Center är med som en part i projektet. Kiruna har en utmaning i att bygga ett nytt energisystem.
-Man kan mäta och kalkylera oerhörda mängder data, men om man inte presenterar det på ett sätt så att sammanhanget blir tydligt är nyttan begränsad. Där kommer visualisering in. Det är oerhört viktigt för att den smarta staden ska bli smart för alla. Det handlar om att göra data begripligt, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
Ett exempel på visualisering är vädervisualisering. Bilder med sol, moln, nederbörd och temperatur är vi vana vid att se i vardagen. Det är enkla symboler som ändå innehåller mycket information.

- Kontexten, placeringen och de kompletterande objekten har en stor roll i hur visualiseringen uppfattas och tolkas. Färger, former, linjer med mera talar till oss på ett speciellt sätt. Men man kan sammanfatta det som ett sätt att kommunicera med bilder, allt från en skiss till en 3D-modell. Visualisering visar ibland komplex data vilket kan leda till att vi lättare tar den till oss, säger Nina Lemon och Arianit Kurti, forskare RISE.
Ju mer komplicerade sammanhang och ju mer komplicerade data som behöver processas för att dra slutsatser, desto viktigare blir en tydlig visualisering.
- Vi tar till oss bilder mycket snabbare än text, och många gånger struntar vi i att läsa texten till ett diagram till exempel. Därför är detta väldigt viktigt. I planeringssammanhang möjliggör även visualiseringar att vi kan utforska ett scenario eller en effekt innan ett beslut är fattat, säger Inger-Lise.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson