Innovation inom IT viktigt för nya Kiruna

Innovation IT och IoT

Den digitala utvecklingen har de senaste decennierna varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Tekniken förnyas snabbare än någonsin och det gäller att hänga med. Speciellt för oss som ska bygga en ny stad.

IT och IoT inom samhällets tjänst är ett case inom Kiruna Sustainability Center. I Kiruna är ett kommuntäckande fibernät byggt med målet 90% faktisk anslutningsgrad. Kiruna kommun med sina långa sträckor har behov av utvecklade kommunikations- och dataöverföringssystem. Tillsammans med stadsomvandlingsprocessens möjligheter till sensorisering skapar detta unika möjligheter.
-Vi behöver bygga förmågan att samla, transportera och visualisera data för att få fram tillförlitlig information. Just nu tittar vi på stadshuset där vi har en komplett BIM-modell var vi kan presentera sensordata i 3D, berättar Niklas Sirén, projektledare.
Den trådlösa digitala dataöverföringstekniken LoRaWan är aktuell för att kunna täcka behoven i hela Kiruna kommun.
-Ambitionen är att bygga en testbädd med LoRawan, en teknikplattform var vi kan jobba med sensorer och utveckla IoT-lösningar. I planen finns att lägga ut LoRasensorer för att kunna kontrollera vatten- och fjärrvärmeledningar bland annat, säger Mats Nilsson, huvudprojektledare.
Dagens möjligheter att bearbeta stora mängder data och komma fram till innovativa svar kan hjälpa till att lösa utmaningar.
-Det finns en stor poäng i att fundera kring hur vi hanterar data, strukturerar den, skyddar den och vet hur vi ska söka i den i framtiden. Med hjälp av ett samhällets kontrollrum kan vi nyttogöra data, förutspå händelser och förbättra och effektivisera verksamheter, säger Mats.
-Vi behöver också fundera över vad som är relevant data och vad vi gör med den. Vi bygger framtiden men vi behöver också en direktnytta. Vi vill jobba innovativt och väcka verksamhetens intresse för ny teknik och digitalisering, då är det mycket bra att vi har Kiruna Sustainability Center som ett stöd för att kunna arbeta innovativt, säger Stefan Murén, IT-driftchef Kiruna kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson