Innovativ lösning inom hemtjänsten

Hemtjänsten

Allt större delar av vår tillvaro är digitaliserad och digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Ett av Kiruna Sustainability Centers case handlar om IT och IoT (Internet of Things) i samhällets tjänst. Caset CAR-ITA utgår från Socialförvaltningen. Syftet med IT och IoT och insamling av data inom vård och omsorg är att skapa värden av nytta i samhället, större trygghet, högre levnadsstandard och effektivare förvaltning och drift av samhället.

All personal som arbetar inom verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) har ett ansvar att dokumentera händelser av betydelse och avvikelser. Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
-Vi vill hitta innovativa lösningar för framtiden när det gäller hälsa, sjukvård och samhällsfunktioner. Det handlar om att kvalitetssäkra och effektivisera social dokumentation och kommunikation inom vård och omsorg i hemtjänsten, säger Nina Stålnacke, Kvalitetsledare Socialförvaltningen.
Socialförvaltningen är en stor verksamhet med omkring 900 anställda. Inom hemtjänsten arbetar 190 personer inom Kiruna C och Östra kommundelen. Projektet kommer att inrikta sig mot tre nya funktioner, varav en av funktionerna är taligenkänning. Det innebär att personalen kan tala in sin dokumentation istället för att skriva in den via telefon eller dator. Den andra funktionen är uppläsning vilket innebär att personalen får den aktuella dokumentationen uppläst i stället för att läsa den. Den tredje funktionen är en översättningsfunktion där den skrivna eller inlästa dokumentationen översätts till engelska eller eventuellt till annat språk. Uppdaterad information är mycket viktigt för patientsäkerheten och det är en trygghet för personalen. Även språksvårigheter kan övervinnas då funktionen översätter från engelska till svenska eller tvärtom.
-Det här är ett lysande exempel på hur innovation kan möta en konkret utmaning i verksamheten. Möjligheten att höja kvaliteten samtidigt som arbetsmiljön förbättras är stor, vilket skulle kunna underlätta för en verksamhet som har betydande framtidsutmaningar vad gäller bland annat kompetensförsörjning, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
Det är viktigt att utgå ifrån brukarens och personalens behov och perspektiv. IT och IoT kan bidra till ökad trygghet, ökad gemenskap och delaktighet. Verktyget riktar sig till personalen men när de får dessa verktyg höjs också kvaliteten mot brukarna.
-Det här är något helt nytt och innovativt i den här typen av verksamhet och jag tror på idén. Det ska vara enkelt för personalen att dokumentera, och om detta projekt blir positivt tror jag att många andra kommuner i Sverige också kan nyttja den tekniken, säger Nina.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson