LoRasensorer testas i Kiruna

Lora-sensorer
En sändare är monterad på cisternen på Värmeverket som ska ta in sensordata som gäller grundvatten. Foto: Anders Fors.

IT och IoT inom samhällets tjänst är ett case inom Kiruna Sustainability Center. Kiruna kommun med sina långa sträckor har behov av utvecklade kommunikations- och dataöverföringssystem. Tillsammans med stadsomvandlingsprocessens möjligheter till sensorisering skapar detta unika möjligheter.

Den trådlösa digitala dataöverföringstekniken LoRaWan är aktuell för att kunna täcka behoven i hela Kiruna kommun. Just nu arbetar Kiruna Sustainability Center tillsammans med IT-avdelning på Kiruna kommun med test av LoRasensorer. LoRa, som står för Long Range, är en trådlös digital dataöverföringsteknik som fått spridning över hela världen. LoRa används för att bygga trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor och LoRa möjliggör överföring av data över långa sträckor.
-Just nu har vi en labbmiljö för LoRa här på stadshuset. Tekniken fungerar väldigt bra till uppdateringar och mindre informationsmängd. Vi testar just nu tekniken och en sändare är monterad på cisternen på Värmeverket som ska ta in sensordata som gäller grundvatten, berättar Johan Ruokamo, IT-infrastrukturtekniker Kiruna kommun.

Johan Ruokamo Kiruna kommun
Johan Ruokamo arbetar med att testa LoRasensorer.


Att arbeta med sensorer är en del av ett samhällets kontrollrum med möjligheter att bearbeta stora mängder data. Med hjälp av ett samhällets kontrollrum kan man hantera data, nyttogöra den samt förutspå händelser och effektivisera verksamheter.
-LoRa är en teknik för att kommunicera. Fördelarna med den här tekniken är att vi kan ha batteridrivna sensorer för att ta in data, det är inte så strömkrävande och sensorerna kan överleva med batteri i ett flertal år. Syftet är att få ut data med uppdateringar ett par gånger per dag. Det är låg energiförbrukning och lång räckvidd, säger Johan.

 

Christer Åhlund, professor Luleå Tekniska Universitet, berättar om möjligheterna kring samhällets kontrollrum och digitaliseringen av samhället.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson