Innovationsplattform Kiruna får fortsatt stöd från Vinnova

Vinnova logotyp

Innovationsplattform Kiruna som är en del av Kiruna Sustainability Center har fått förlängt stöd från Vinnova med tre år. Det innebär att plattformen kommer att fortsätta att arbeta för smarta och hållbara innovationer. Projektet går nu in i nästa fas med fokus på att bygga innovationssystem inom Kiruna kommunkoncernen.

Innovationsplattform Kiruna är en av sex innovationsplattformar i Sverige. Plattformen ska arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen. Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.
-Det känns fantastiskt roligt att Vinnova tror på Kiruna och Kirunas stadsomvandling utgör ett nationellt intresse, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.

Utdrag ur Vinnovas beslut:

”Ansökan från Kiruna innovationsplattform beskriver relevanta och angelägna utvecklingssteg och ansökan bygger tydligt vidare på lärdomar från fas 1. I ansökan och vid intervjun beskriver Kiruna kommun att innovationsplattformen ska stötta den pågående stadsflytten genom att skapa utrymme för strategiska processer och sammanlänkande av sakfrågor på ett sätt som inte ryms i den ordinarie processen. Detta bedöms som intressant både eftersom stadsomvandlingen som sådan är en världsunik företeelse och eftersom såväl ett strategiskt tänk som sammanlänkande av sakfrågor bedöms som viktigt vid en så omfattande samhällsförändring. Plattformen bedöms ha potential att bidra till kommunens innovationskapacitet genom att verksamheten blir mer integrerad i kommunorganisationen.”

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson