LoRa-tekniken skapar oändliga möjligheter

Lora-sändare
LoRa-sändare installerade i sandmagasinet, som består av anrikningssediment från den gamla gruvan som låg i Tuolluvaara. Då området ska exploateras är det viktigt att följa grundvattenytans variation. Foto: Caroline Blind.

Tekniken testas för automatisk övervakning av grundvattennivåer.

Kiruna Sustainability Center samverkar med bland annat Sweco och IT-avdelningen på Kiruna kommun för att testa LoRasensorer. LoRa står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik som fått spridning över hela världen. Under sommaren monterades en sändare på cisternen på Värmeverket för att ta in sensordata. Nu fortsätter arbetet i projektet för att testa ny teknik som ett led i att bygga en smart stad. I detta fall automatisk övervakning av grundvattennivåer.
-Genom att använda sensorer som kontinuerligt sänder data via kommunens LoRaWan har vi möjlighet att skapa dataserier som har både högre upplösning och bättre kvalitet än vid traditionell mätning. Tekniken medger också mer mätning till en lägre kostnad, säger Jonas Jernunger, rådgivare och strateg inom IT för samhällsutveckling, Sweco.
Andra aspekter som kommer med sensorer är personsäkerhet och ett mer hållbart arbetssätt genom att resor och tiden i fält minskar för dem som utför grundvattenmätningar. Mätning av grundvatten är bara ett av många områden där sensorer kan underlätta kontrollprogrammen. Mätning av konduktivitet, flöden och nederbörd är andra områden där tekniken har kommit långt.
-LoRa är första steget för en teknik som skapar oändliga möjligheter för en kommun. Det är en otroligt kostnadseffektiv dataöverföringsteknik som möjliggör effektivisering och kvalitetshöjning inom snart sagt alla kommunala ansvarsområden. Allt från infrastruktur till fastighetsförvaltning, trafikplanering med mera. Bara fantasin sätter gränserna, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson