Nationell innovationsvecka

Innovationsveckan 2019

Förra veckan genomfördes Innovationsveckan, en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Förra veckan genomfördes Innovationsveckan, en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Över 120 spännande programpunkter arrangerades lokalt runtom i landet och nationellt via webben. Syftet är att vis att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visa upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar. Veckan samordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

-Innovation kan också handla om att förena det nya med det gamla, vilket vi i Kiruna kan se i samband med flytten av kulturbyggnaderna till nya centrum. Samtidigt fördjupas nu samverkan med övriga innovationsplattformar samt RISE och LTU. Något som Kiruna kommer kunna dra stor nytta av i vår nya, hållbara stad, säger Nina Sarri, projektkoordinator och Niklas Sirén projektledare Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson