Energieffektivitet i ett arktiskt klimat som Kiruna

Sofia Lidelöw, Petter Lundqvist Luleå Tekniska Universitet, Mikko Rintala Lapland University of Applied Science och Marcus Sandbergg Luleå Tekniska Universitet
Sofia Lidelöw, Petter Lundqvist Luleå Tekniska Universitet, Mikko Rintala Lapland University of Applied Science och Marcus Sandbergg Luleå Tekniska Universitet berättade om forskning och projekt inom energieffektivitet.

Kiruna Sustainability Center och Luleå Tekniska Universitet har anordnat en workshop om att bygga om och bygga nytt kopplat till stadsomvandlingen, för god inomhusmiljö och energieffektivitet i fastighetsbestånd i ett arktiskt klimat som Kiruna. Forskare från Luleå Tekniska Universitet gav en inblick i nya rön om energieffektivisering och inomhusklimat i flerbostadshus i den subarktiska regionen med exempel från nya och äldre hus i Kiruna, Malmberget och Piteå samt norra Norge och Finland.

Kirunas riktning och målsättning är klar – vi ska bygga den första hållbara staden i ett arktiskt klimat.
-Vi måste se till hållbarhet ur alla vinklar, det är grunden i allt vi arbetar med. Hållbart byggande är en av de mest utmanande delarna. Det är de hållbara städerna som människor kommer vilja bosätta sig i i framtiden, så det är både en utmaning och en framgångsfaktor, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
Sofia Lidelöw och Petter Lundqvist från Luleå Tekniska Universitet berättade om projektet Energieffektiva byggnader i arktiska kommuner. I projektet har bland annat lågenergihuset Sjunde huset och renoveringscase Tallplan i Kiruna studerats.
-Vi kan använda lärdomarna från lågenergibyggnader för renovering av äldre bostadshus. I Sjunde huset har man gått all in för att göra det så energieffektivt som möjligt. Kombinationen av olika åtgärder ger en låg energiförbrukning i huset, som tillexempel val av fönster, grönt tak, superisolering, luftvärme med mera. Det är tekniskt möjligt att ha hög energiprestanda i arktiskt klimat, berättar Sofia Lidelöw.

Marcus Sandberg, Luleå Tekniska Universitet, berättade om ett projekt om optimering av livscykelenergi och livscykelkostnad för projekt skjutbanan.
-Kiruna är väldigt spännande att studera i och med stadsflytten. Vi kan använda digitala verktyg för att underlätta planering, projektering, byggproduktion och förvaltning av byggnader. En byggnads livscykelperspektiv är viktigt att ha med för att se helheten, säger Marcus.
-Det är också viktigt med omvärldsbevakning och att våga ha ambitioner. Vi behöver se långsiktigt på fastighetsbeståndet. Digitalisering frigör kompetens och den nya generationen har större krav på att leva hållbart, säger Niklas Sirén.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson