I riktning mot ett smartare samhälle

Illustration BIM

Allt större delar av vår tillvaro är digitaliserad och digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Kiruna har stora möjligheter att bygga in ny teknik när vi bygger om staden.

Inom ett av de case som drivs, IT och IoT i samhällets tjänst, arbetar Kiruna Sustainability med flera aktiviteter. Här ryms ett projekt inom VA, där man med hjälp av sensorer kan identifiera petroliumutsläpp och vattenläckor och ett BIM-projekt (Building Information Modeling) för att få fram realtidsdata. Inom caset ryms också två projekt inom vården, uppkoppling av IoT-utrustning i hemmet för ökad trygghet i eget boende samt CarITa, en app som ska underlätta informationsöverföring mellan personal inom kommunal vård och omsorg. Stadens kontrollrum är ytterligare en del, som kopplar upp IoT-teknologier via accessnät som LoRa, Wifi och 4G för utvecklandet av nya, smarta stadstjänster.

Inom projektet för BIM pågår ett arbete med att färdigställa ett showcase med BIM-modellen för stadshuset Kristallen där ett flertal sensorer är kopplade till modellen. Detta kan sedan visualiseras på ett dynamiskt sätt vilket ger en lägesbild och en status för byggnaden med de parametrar man fångar in via sensorerna. Sensorerna mäter i realtid (i nuläget luftkvalitet och ljusstyrka i konferensrum). Realtidsdata fås av att mätdata fångas in via sensorer i ett givet tidsintervall och därefter visualiseras på något användbart sätt, till exempel via en integrering med BIM eller GIS-data.
-Tanken med detta är att väcka intresse och förståelse för nyttan detta skulle kunna ge ur ett kommunalt drift- och planeringsperspektiv såväl som för Kirunaborna i stort. Genom att integrera sensordata med BIM-modeller och övrig GIS-information kan man närma sig en enhetlig 3D-modell över staden, en så kallad digital tvilling och även det man kan kalla för ett ”stadens kontrollrum”, berättar Fredrik Hansson, GIS-ingenjör Tekniska Verken.

BIM-modell nya Kiruna centrum
Här ses ett exempel på en 3D-modell över nya Kiruna centrum. Modellskiss framtagen av Fredrik Hansson.

 

Nyttorna kan vara många, såsom att identifiera läckage på vattenledningar, monitorera luftkvalitet eller att man kan se vilka parkeringsplatser som finns tillgängliga.
-Tillsammans med RISE och LTU tar vi just nu fram ett showcase med Stadshusets BIM-modell och realtidsdata från sensorer. Därefter ska detta visas i olika sammanhang, förhoppningsvis med resultatet att Kiruna går vidare i riktningen mot ett smartare samhälle med hjälp av IT och IoT, säger Fredrik.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson