Kiruna Sustainability Center - innovation, utveckling och hållbarhet

Nina Sarri och Niklas Sirén Kiruna Sustainability Center
Nina Sarri, projektkoordinator och Niklas Sirén, projektledare.

Kiruna Sustainability Center är en arena där kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare arbetar tillsammans för att utveckla och testa innovativa idéer, metoder och lösningar inom hållbarhet. Syftet är att ta vara på kraften i stadsomvandlingen. Ett hållbart och smart nytt Kiruna skapar tillväxt och affärsmöjligheter i Kiruna och regionen.

Inom Kiruna Sustainability Center finns två stora projekt som ska dra nytta av stadsomvandlingen. Projektet Innovationsplattform Kiruna finansieras av Vinnova och projektet Testbed Kiruna finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet, RISE, Sparbanken Nord, Energimyndigheten samt Region Norrbotten. Testbed Kiruna ska hjälpa små och medelstora företag i Kiruna och regionen att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter kopplade till hållbarhet och Smart Cities. Innovationsplattform Kiruna ska stödja utveckling och vara ett innovationsstödsystem i hela kommunkoncernen.
-Det handlar både om effektivisering och om att kunna leverera en bättre kvalitet på kommunens service till våra medborgare. Innovationsplattform Kiruna har en tydlig inriktning mot hållbarhet och innovation men handlar också om att underlätta för en sådan stor organisation som en kommun att konstant driva utveckling och hela tiden sträva efter att förbättra servicen inom all kommunal verksamhet, säger Niklas Sirén, projektledare Kiruna Sustainability Center.
Många projekt pågår inom flera olika verksamheter i kommunkoncernen med det gemensamma målet att förbättra servicen för kommunmedborgarna och att jobba mot riktningen ett hållbart nytt Kiruna. Exempel på några stora projekt är Kiruna nytt energisystem, IT och IoT i samhällets tjänst, Avfallshantering i nya Kiruna och Hållbart byggande. Kiruna Sustainability Center har nu funnits ett par år och är mer etablerade.
-Inom näringslivet har nödvändigheten av ett offensivt innovationsarbete varit känt länge. Förståelsen för det ökar mer och mer även inom den offentliga sektorn som har minst lika mycket att vinna på ett innovativt utvecklingsarbete som näringslivet. Vi märker ökat engagemang i verksamheterna och en större insikt i vinsterna och nödvändigheten med detta, säger Niklas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson