Planering av seniorboende i nya Kiruna centrum

Äldre kvinna använder mobiltelefon

Kiruna Sustainability Center har i projektet Testbed Kiruna haft en utvecklingsdag inom Hållbart byggande. Syftet var att arbeta med ett konkret problem, som handlar om hur man kan skapa hyresbostäder för en specifik tomt som Kirunabostäder planerar bygga på som uppfyller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i nya Kiruna.

Det rör sig om cirka 60 lägenheter på 4000 m² som ska byggas centralt i närheten av handelsstråk och stadshuset i nya Kiruna centrum. Deltagare från RISE, Luleå tekniska universitet, Tekniska Verken, Kirunabostäder och Hyresgästföreningen fick på utvecklingsdagen fick diskutera utmaningar kopplat till hållbart byggande, kostnader, regler och vägen framåt. Projektet är tänkt att inrymma seniorboende i två byggnader.
-Hållbarhetsfrågan är viktig och vi behöver en byggnad som ska stå 50 år eller mer. Det handlar om hur vi hanterar återbruk och att vi ska ha ett sådant underhållningsfritt material som möjligt för att underlätta förvaltningen, säger Per Eriksson, Projektledare stadsomvandlingen, Kirunabostäder.

Per Eriksson Kirunabostäder
Per Eriksson, Kirunabostäder, berättar om de olika tomterna i nya Kiruna centrum.

 

En viktig del är gemensam planering och samordning för aktörerna och att riva systemgränser mellan olika organisationer för att få till ett så bra arbete som möjligt. En vision med byggnaderna är en glasöverbyggnad över innergården, med returvärme från fjärrvärme för att värma upp inglasningen.
-Att arbeta nära den tänka målgruppen för att få input och inspiration är också centralt i detta arbete, säger Per Eriksson.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson