Innovationsarbete i Kiruna kommun

Illustration think outside the box

Kiruna har en unik situation i att skapa en modern och smart stad för framtiden. Kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska i projektet Innovationsplattform Kiruna arbeta tillsammans för att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar som ska leda till nya affärsmöjligheter.

Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar. Emelie Anneroth, projektledare på RISE, som processleder innovationsplattform Kiruna berättar i filmen om varför innovationsarbete är viktigt i en kommunal verksamhet.
-Det behövs både förvaltning, lagar och regler och stabilitet i en kommun. Men det behövs också innovation, att våga experimentera och testa nya saker för att komma framåt och kunna utvecklas. Dessa delar behöver samverka, säger Emelie.

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson