InFuTUreWood – innovativ design för framtiden

Illustration med tangentbord, trähus och kontorsartiklar på skrivbord

InFutUReWood är ett projekt som handlar om användning och återanvändning av träbyggnader och komponenter. Det är ett samarbete mellan 22 parter från universitet och industri från Finland, Irland, Tyskland, Slovenien, Spanien, Storbritannien, och Sverige. Kiruna bidrar med samhällsperspektivet i projektet, där stadsomvandlingsprocessen tydliggör utmaningar med att dels tillvara ta gamla byggmaterial, och dels att bygga nytt med avsikt att kunna återanvända i framtiden.

Målet med projektet undersöka hur man kan utforma träbyggnader och träbaserade byggprodukter med hänsyn till återanvändning. Genom att utarbeta metoder för att säkerställa framtida cirkulering av träprodukter med beaktande av hela livscykeln ska projektet stödja trähusindustrins omställning i hela byggkedjan, från design till konstruktion, demontering och återanvändning. Förhoppningen är att byggindustrin kommer att minska deras miljöpåverkan och antal höghus i trä kommer att öka. Projektet vill också uppmärksamma användningen av kemiska behandlingar, lim och andra syntetiska material inklusive bestämma användningen av är nödvändigt, samt att identifiera potentiella nya byggprodukter med återvunnet virke.
-Att hitta balansen mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet blir centralt för den nya staden och i projektet arbetar forskare och företag från hela Europa med lösningar. Kiruna är en av platserna där projektet ser stora möjligheter för avgörande framsteg i arbetet, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.

Källor:
Rise ri.se/sv
Länk till annan webbplats.
Vinnova vinnova.se/
Länk till annan webbplats.
Infuturewood infuturewood.info/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson