Smarta växtväggar på Tekniska Verken i Kiruna

Växtvägg på Tekniska Verken i Kiruna

Kiruna Sustainability Center testar gröna väggar på Tekniska Verken i Kiruna. Det är väl känt att växter förbättrar luftkvaliteten och renar luften från föroreningar, och detta är bara några av fördelarna. Luftkvaliteten ska mätas och följas upp med LoRa-sensorer.

Projektet med växtväggar är ett samarbete med företaget Greenworks och RISE. Greenworks arbetar för att på innovativa och hållbara sätt integrera växtlighet i urbana miljöer både inomhus och utomhus. De smarta systemen skräddarsys och är luftrenande, syresättande, reducerar buller och bidrar till en miljö som är bra för människors hälsa. Enligt forskning kan växter rena de flesta typer av föroreningar i vår inomhusluft, till exempel formaldehyd och bensen, men även föroreningar som härstammar från olika förbränningsprocesser som kolmonoxid, kväveoxid och svaveldioxid. Just nu är en växtvägg uppsatt i ett konferensrum och även en utomhusväxtvägg är på gång.
-Vi ser att detta efterfrågas mer och mer på arbetsplatser. På våra breddgrader är luften generellt torr, speciellt på vintern. Växter har en fuktreglerande funktion och syresätter luften. Det är den första växtväggen i Kiruna för oss och när vi får utomhusväggen på plats är det ett världsunikt projekt att bygga utomhus i den klimatzonen som Kiruna har, säger Per Berglund, projektchef Greenworks.
Systemen har ett smart vinterprogram med sensorer som gör att växterna ska överleva utomhus även på vintern.
-Odling i arktiskt klimat är ett mycket spännande område. Växter är inte bara bra för luftkvaliteten utan ger också en trivsam social miljö i det offentliga rummet. Om vi kan skapa växtväggar som fungerar i vårt klimat skapar det fantastiska möjligheter för stadsmiljön i nya Kiruna, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.
Växter har inte bara en positiv effekt på den fysiska hälsan utan också den psykiska. Det har visat sig att växter ger en allmän stressreduktion när människor vistas i en miljö med vegetation. Tora Råberg är hortonom och forskare på RISE och ansvarig för att driva ett innovationsarbete för mer odling i nya Kiruna stad.
-Vi inledde med denna växtvägg inomhus i ett mötesrum som snabbt får dålig luft under möten. Eftersom det redan finns ett LoRa-nätverk med mätdata i Kiruna så bestämde vi att koppla in mätsensorer för att se om en mindre växtvägg kan ge positiva effekter på luftkvalitet i detta mötesrum med de förutsättningar som råder på platsen. Mätdata ska kunna läsas av direkt och det som mäts initialt är temperatur, luftfuktighet och CO2. Mitt mål är att mäta fler parametrar för att utöka kunskapen kring det här intressanta området kring hälsa, växter och digitala verktyg, säger Tora Råberg.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson