Digital teknik underlättar sökning av vattenläckor

Henrik Kauppi Brodin och Johan Häggroth Tekniska Verken i Kiruna
Henrik Kauppi Brodin, enhetschef och Johan Häggroth, rörnätstekniker arbetar med projektet med digital läckövervakning.

Kiruna Kommun har med hjälp av Kiruna Sustainability Center och Tekniska Verken fått bidrag från Länsstyrelsen till VA-kollektivet på Tekniska Verken för bättre vattenhushållning till projektet förbättring och säkring av dricksvattenförsörjning. Ett mycket positivt bidrag som kommer att bidra till att minska läckaget av dricksvatten i Kiruna kommun.

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel. Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten i Sverige. Bidraget som söks hos Länsstyrelsen ska bidra till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Det här projektet bidrar bland annat till att nå miljökvalitetsmålen grundvatten av god kvalitet och att dricksvattendirektivet följs.
-Vi på Kiruna Sustainability Center jobbar för att hjälpa kommunen och dess bolag att ta del av de utvecklingsmedel som finns. Det här är ett gott exempel på att kunna bidra till utveckling i Kiruna kommunkoncern, säger Nina Sarri, projektkoordinator KSC.
Tekniska Verken anlägger mätkammare (brunnar med digitala vattenmätare) för läckövervakning på ledningsnätet.
-Vi börjar nu i Jukkasjärvi och kommer även sätta ut mätare i Kiruna eftersom. Vattenmätarna placeras på strategiska punkter i Jukkasjärvi för att vi lättare och snabbare ska kunna identifiera vattenläckor, säger Henrik Kauppi Brodin, enhetschef VA-Ledningsnät.
Idag måste ventiler stängas av eftersom för att hitta läckor genom uteslutningsmetoden. Med digital läckövervakning går det snabbare och mindre vatten behöver läcka ut i marken.
-Det är roligt att vi fick beviljat detta bidrag för att skynda på utvecklingen av det digitala arbetssätt som kommer mer och mer, säger Henrik.
Johan Häggroth, rörnätstekniker, kommer att arbeta med projektet.
- I förlängningen kan vi föra statistik och se vilka områden som är problematiska. Det är jättebra att vi kan effektivisera arbetet på det här sättet, säger Johan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson