Innovationskultur byggs i Kiruna

Illustration innovation med glödlampa och kontakt

Kiruna är en av städerna som medverkar i det nationella samverkansprojektet NATSAM - Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. De andra medverkande innovationsplattformarna är Lund, Göteborg, Borås, Stockholm och Umeå. Syftet är ett stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet.

Projektet finansieras av Vinnova, leds av RISE och pågår 2020-2023 och har bland annat fokus på att utveckla nya sätt att leda och organisera innovation i kommunal verksamhet. Projektet ska också bidra till metod- och policyutveckling för att undanröja systemhinder på såväl lokal som regional och nationell nivå. Det kan till exempel handla om frågor rörande policy och lagstiftning som försvårar problemlösning lokalt. Samverkansprojektet öppnar upp nya möjligheter i Kirunas innovationsarbete.
-Det är extra viktigt för en liten kommun som Kiruna att finnas i ett större sammanhang där vi kan dra nytta av erfarenheter som har gjorts på annat håll. Vi vill maximera nyttan av den innovationskultur vi skapar nu i Kiruna, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.
Att Kiruna kommit en bra bit när det gäller innovationsarbete talades det om på den senaste plattformsträffen för NATSAM där temat var flernivåstyrning och gränsöverskridande samarbete.
-I Kiruna finns en innovationsplattform där man kommit ganska långt med att bygga en stabil grund och en levande innovationskultur. Arbetet är i full gång på flera nivåer, säger Charlie Gullström, projektledare NATSAM.
Innovationsplattform Kiruna samarbetar med RISE och Luleå tekniska universitet för att arbeta med innovation och problemlösning inom kommunal verksamhet. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar.
-Språket i Kiruna är handlingskraft och det är något vi är stolta över. Med hjälp av samverkan så stärker vi vår förmåga att inte bara agera beslutsamt utan även träffsäkert när vi bygger vår nya stad, säger Niklas Sirén.

Läs mer om projektet:
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/nationell-samverkan-innovationsplattformar-hallbara-attraktiva-stader Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson