Stadsomvandlingen intresserar unga

Norrköpings gymnasium på studiebesök i Kiruna.
Norrköpings gymnasium på studiebesök i Kiruna.

En gymnasieklass från Norrköping har varit på besök i Kiruna och bedrivit fältstudier i och omkring Kiruna. Extra intresserade var de av stadsomvandlingen med utgångspunkt i förändringsprocessen och de fick en presentation om stadsomvandlingen utifrån Kiruna Sustainability Centers perspektiv.

Stort intresse från hela landet riktas mot Kirunas stadsomvandling i allmänhet och Kiruna kommuns hållbarhetsmål i synnerhet. Eleverna tyckte att besöket var inspirerande och tankeväckande.
-Några av eleverna kommer att gå vidare med Kirunas stadomvandling när de skriver sitt gymnasiearbete, berättar Lars Strömberg, gymnasielärare.
-Det är extra inspirerande att ta emot studenter i dessa sammanhang eftersom de ofta har ett naturligt engagemang för hållbara samhällen. Förhoppningsvis kommer en del av dem att vilja delta i Kirunas framtida arbete, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.

Presentationen om stadsomvandlingen hölls i oktober när smittspridningen inte var lika stor som i nuläget och innan de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. I anslutning till besöket vidtogs alla försiktighetsåtgärder. Niklas Sirén från Kiruna Sustainability Center höll presentationen i den största lokalen i Kristallen, där han kunde hålla avstånd till gruppen. Gruppen träffade ingen annan i stadshuset.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson