Innovationsplattform Kiruna utvecklar lokalt innovationssystem

Anteckningsbok med pilar och texten old way new way

Att arbeta med innovation och att hitta nya lösningar i en stad och kommun blir allt viktigare. Innovation och samverkan är något som hör ihop, och Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun.

Kiruna Innovationsplattform är ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med RISE och Luleå tekniska universitet som syftar till att undersöka och utveckla nya arbetssätt som gynnar innovation och samverkan inom Kiruna kommun. En arbetsgrupp är kopplad till plattformen där medarbetare från flertalet förvaltningar samt kommunens bolag deltar.
-För att nå målet med en hållbar stad så behövs utveckling inom planeringsmodeller, tekniska lösningar, affärsmodeller med mera. Detta arbete fokuserar på organisationen i kommunkoncernen och utvecklandet av ett lokalt innovationssystem med hög samverkansgrad, berättar Emelie Anneroth, processledare RISE.
Det handlar om att etablera en innovationskultur och nya arbetssätt och metoder som öppnar sig både mellan kommunens förvaltningar och bolag men även samhället i övrigt. Gruppen träffas digitalt och vid den senaste arbetsträffen deltog även fler inbjudna från Kirunabostäder, Socialförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen.
-Huvudfrågan är vilka metoder och modeller som driver innovationsutveckling i en kommun, och vi hoppas att detta ska sprida sig mer och mer ute i verksamheterna. Det finns en imponerande konstruktivitet att bygga vidare på och att arbeta över förvaltningsgränser kan göra att man hittar spännande lösningar tillsammans, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson