Barnens smultronställen - ett förvaltningsöverskridande projekt

Sara Thelin visar förskolepersonalen Maria Gräsvik och förskolläraren Bodil Stålnacke hur det ska fylla i den så kallade Smultronkartan. Foto: Ulrika Isaksson.
Sara Thelin visar förskolepersonalen Maria Gräsvik och förskolläraren Bodil Stålnacke hur det ska fylla i den så kallade Smultronkartan. Foto: Ulrika Isaksson.

Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Ett av projekten som gynnas av detta är Barnens smultronställen som handlar om att lyfta barns markintressen.

Kiruna kommuns översiktsplan tar upp vikten av lättillgängliga natur- och grönområden. Den är kopplad till bland annat Agenda 2030 och Barnkonventionen, och därför är barnens smultronställen en viktig del i arbetet. På en översiktsplankarta finns planeringsunderlag med till exempel skyddsområden, våtmarker och kulturområden som är viktiga att ta hänsyn till när man bygger nytt.
-På samma sätt vill jag få in barnens markintressen, eftersom det är ett intresse lika viktigt som något annat, säger Sara Thelin, översiktsplanerare Kiruna kommun.
Sara Thelin är delaktig i Innovationsplattform Kiruna, ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med RISE och Luleå tekniska universitet som syftar till att undersöka och utveckla nya arbetssätt som gynnar innovation och samverkan inom Kiruna kommun.
-Projektet underlättade för mig när det gäller förvaltningsövergripande arbete, där jag kunde lyfta min idé och samarbeta med Kultur- och utbildningsförvaltningen. Det kan finnas en barriär att arbeta med innovation och utveckling. Att vara med i Innovationsplattform Kiruna gjorde att det gick snabbare att få igång projektet, säger Sara.

Förskolebarn har med stöd av personal inventerat skolornas närområden med fokus på barnens favoritplatser. Detta kommer att användas som underlag för framtida planering av markanvändningen. Inventeringen sker med hjälp av surfplatta och en karttjänst och informationen läggs in i en app.
-Föräldrar kan också gå ut med sina barn och tagga bostadsnära platser som barnen tycker om att leka på. Sedan kan man lägga in till exempel foton eller filmklipp i appen ArcGIS Collector. Datat kommer sedan direkt till mig, berättar Sara.
Tack vare en ny plattform finns möjligheter att samla in GIS-data ute i fält via appen.
-Jag hjälpte till att skapa en karta till appen som gör det möjligt för förskolorna att spara sina smultronställen. Plattformen har många användningsområden, till exempel kan man också se vatten- och fjärrvärmeledningar och vi samlar all GIS-data som har med stadsomvandlingen att göra. Vi vill gärna att fler verksamheter inom kommunen använder GIS-möjligheterna, och det är roligt att vi nått förskolorna, säger Mats Valfridsson, verksamhetsutvecklare Projekt & Utveckling Tekniska Verken.

Smultronkartan
Smultronkartan visar var barnens favoritställen finns.

Annica Turovaara, rektor Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar också i projektet Innovationsplattform Kiruna.
-Detta är ett sätt att göra barnen hörda i samhällsomvandlingen. Barnen övar tillsammans med pedagogerna på att använda digitala verktyg och lära sig att använda dessa i betydelsefulla sammanhang, där de kan göra skillnad och känna att deras bidrag är viktiga. Vi i förskolan strävar efter att alla barn ska få möjligheten att utveckla en adekvat digital kompetens och detta är en del i det arbetet, säger Annica.
Projektet Barnens smultronställen är ett bra exempel på nyttan med samverkan och förvaltningsöverskridande arbete.
-Det är ett jätteviktigt arbete och i samverkan sker utveckling. Att lyfta blicken och ta hjälp av varandra är jättebra för att på ett naturligt sätt skapa förståelse och samarbete inom olika delar av kommunen. I slutändan handlar det om att ge en bättre service för medborgarna som den servicefunktion vi är, säger Sara Thelin.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson