Digitalisering och förändring - Innovationsplattform Kiruna siktar framåt

Anteckningsblock med pilar och texten old way new way
Innovationsplattform Kiruna vill inspirera och stötta Kiruna kommuns utvecklingsarbete för att nå målet med en hållbar stad.

Att arbeta med innovation och att hitta nya lösningar i en stad och kommun blir allt viktigare. Den digitala tekniken är snabb, och många organisationer har tagit stora kliv under det senaste året. Innovationsplattform Kiruna arbetar i allra högsta grad med digitala verktyg, men det är viktigt att inte glömma bort den mänskliga faktorn.

Innovationsplattform Kiruna är ett kommunalt Vinnovafinansierat projekt som arbetar med att utveckla nya metoder och arbetssätt inom kommunkoncernen för att lyfta idéer inom till exempel stadsomvandlingen. Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder arbetar tillsammans i detta projekt med stöd av Luleå tekniska universitet och RISE. Syftet är att inspirera och stötta Kiruna kommuns utvecklingsarbete för att nå målet med en hållbar stad. Att jobba med kulturförändring och innovation skapar nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar.
-I den snabba förändringstid vi lever i med klimatutmaning, ökad digitalisering och inte minst det nya Kiruna som växer fram är det mycket viktigt att det finns en modell där idéer och innovationstankar kan samlas upp. I det här projektet där deltagare från kommunens förvaltningar och bolag samarbetar, har vi stora förutsättningar att skapa en sådan nödvändig modell, säger Thomas Björnström, Utvecklingsstrateg Tekniska Verken.

Thomas Björnström Tekniska Verken i KIruna
Thomas Björnström, Utvecklingsstrateg Tekniska Verken.

Redan nu har organisations- och förvaltningsöverskridande områden där bättre lösningar kan skapas identifierats.
-Det är inte svårt, alla har en idé om något som kan förbättras i sitt dagliga arbete. Utmaningen är att förankra ett gemensamt arbetssätt inom hela koncernen och tillsätta tillräckliga resurser för att få en varaktig och konstruktiv innovationsprocess som alla märker gör skillnad, säger Thomas.

Digital teknik är snabb och att införa ett digitalt system går fort medan mänskliga förändringsprocesser tar tid. Att jobba tillsammans över förvaltnings- och organisationsgränser skapar transparens, samverkan och nätverkande.
-Det digitala arbetssättet har kommit för att stanna och ger många fördelar även i en sådan process. Men när det gäller större förändringar få man aldrig glömma att sätta människan i centrum, speciellt där känslor är inblandade. I samverkan kan utveckling ske, säger Thomas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson