Relationer och samarbeten skapar innovation

Chelsey Jo Huisman
Chelsey Jo Huisman från Minnesota är följeforskare till Innovationsplattform Kiruna. Foto: Emil Wendel-Hansen.

Chelsey Jo Huisman forskar kring infrastrukturprojekt kopplat till stadsomvandlingen. Hon är också följeforskare till Innovationsplattform Kiruna och här berättar hon om sin syn på innovation i Kiruna kommun i samband med byggandet av vår nya stad.

Chelsey Jo växte upp i en liten stad i Minnesota, och hamnade i Kiruna där hon hittade hem. Här känner hon sig ansluten till samhället på ett sätt hon inte upplever i stora städer.
- I Kiruna finns en öppenhet och främlingar kan börja prata med varandra. Det var under hösten 2015 när jag började arbete på Tekniska Verken som jag lärde mig om stadsomvandlingen, infrastrukturen i staden, fjärrvärmesystemet samt hur kommunen tänkte kring hållbarhetsfrågor, säger Chelsey Jo som nu är doktorand vid Uppsala universitet.

Hennes doktorandtjänst fokuserar på hur storskaliga infrastrukturprojekt organiseras för att uppnå förändring och transformation, och Kirunas stadsomvandlingsprocess är idealistisk för att studera innovation och utveckling inom byggnation. Chelsey Jo valde tre olika infrastrukturprojekt som återspeglar både avvecklingsprocessen i den gamla staden och utvecklingsprocessen för den nya staden. Det första projektet handlar om hur LKAB avvecklade och rev Ullspiran, det andra om hur LKAB och kommunen utformade och byggde det nya stadshuset, och det tredje projektet handlar om hur Tekniska Verken och LKAB förbättrar energisystemet.

-Det är intressant med relationen mellan LKAB och Kiruna kommun när de arbetar tillsammans för att organisera och genomföra stadsomvandlingsprocessen. De är inte ett sannolikt par eftersom deras organisatoriska logik, agenda och intressen skiljer sig åt men de kan komplettera varandra och båda har stort inflytande i stadsomvandlingen och ansvar för att tillgodose behoven hos invånarna i Kiruna, säger Chelsey Jo.

Sedan 2016 har Chelsey Jo varit följeforskare till Kiruna Sustainability Center och Innovationsplattform Kiruna. Hon studerar hur kommunen kan arbeta med innovativa lösningar för att stödja stadens omvandlingsprocess, och det viktigaste hon upptäckt är just relationer.

-För mig är innovation en pågående process för att bygga relationer samt forma och åstadkomma en gemensam vision. När vi bygger relationer lär vi oss av varandras erfarenheter och kunskap och skapar gemensamma förståelser. Eftersom kommunerna får större ansvar i utvecklingen av städer, måste kommunernas organisationskultur uppmuntra och ge utrymme för anställda att vara reflekterande i sitt arbete och utveckla processer som stödjer gränsöverskridande samarbete. Jag har lärt mig att det finns många olika sätt att vara kreativ och innovativ. Vilka vi är, vilka färdigheter och kunskaper vi har och den organisatoriska miljön påverkar vad vi utvecklar tillsammans, säger Chelsey Jo.

Innovationsplattform Kiruna

Det Vinnovafinansierade projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar med att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar. Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder arbetar tillsammans i detta projekt med stöd av Luleå tekniska universitet och RISE.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson