Innovation som sprider sig

Niklas Sirén och Nina Sarri Kiruna Sustainability Center
Projektchef Niklas Sirén och Projektkoordinator Nina Sarri.

Kiruna Sustainability Center (KSC) är en arena med fokus på innovation och utveckling och fungerar som innovationsstöd för hela Kiruna kommunkoncern. Ett av projekten är Innovationsplattform Kiruna som är ett uppdrag från kommunstyrelsen.

Innovationsplattform Kiruna är finansierat av Vinnova i samarbete med Luleå tekniska universitet och RISE. Stadsomvandlingen är utgångspunkten och Kiruna har därav stora möjligheter att jobba med innovation och nya lösningar.

Projektet har som målsättning att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Att hitta nya sätt att arbeta, samverkan och att utveckla ett lokalt innovationssystem är grunden.

-Att jobba över förvaltnings- och organisationsgränser skapar transparens, samverkan och nätverkande. Vi har haft många digitala workshops med deltagande från flera avdelningar och förvaltningar inom koncernen, och det är jätteroligt att se hur arbetet sprider sig. Det finns en imponerande konstruktivitet att bygga vidare på och att arbeta över förvaltningsgränser kan göra att man hittar spännande lösningar och nya arbetssätt tillsammans. Allt för att stärka servicen till invånarna, säger Niklas Sirén, projektchef och Nina Sarri, projektkoordinator Kiruna Sustainability Center.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson