Innovationsprojekt gör barnens röster hörda i stadsomvandlingen

Annica Turovaara, rektor
Annica Turovaara, rektor för förskolor i Kiruna kommun.

Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Samverkan är nyckeln till innovationsarbete i hela organisationen.

Annica Turovaara, rektor Kultur- och Utbildningsförvaltningen, har arbetat som rektor sedan 2006 både inom grundskola och förskola. Hon är ansvarig för förskolor i kommunen. Annica är också en av medlemmarna i projektet Innovationsplattform Kiruna, ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med RISE och Luleå tekniska universitet.

-Att arbeta med innovation är viktigt då vi ständigt utvecklas utifrån ny forskning och teknik. Hur vi löser problem och utmaningar förändras över tid, vi behöver ställa oss frågan om det kan ske på något annat eller smartare sätt, säger Annica.

Ett projekt som gynnats av att arbeta på ett nytt sätt är Barnens smultronställen som handlar om att lyfta barns markintressen. Kiruna kommuns översiktsplan tar upp vikten av lättillgängliga natur- och grönområden. Den är kopplad till bland annat Agenda 2030 och Barnkonventionen. På en översiktsplankarta finns planeringsunderlag med till exempel skyddsområden, våtmarker och kulturområden som är viktiga att ta hänsyn till när man bygger nytt, och på samma sätt tar man till vara på barnens markintressen. Sara Thelin, samhällsplaneringsstrateg Kiruna kommun, tog initiativet till projektet.
- Förskolebarn har med stöd av personal inventerat skolornas närområden med fokus på barnens favoritplatser. Detta kommer att användas som underlag för framtida planering av markanvändningen. Inventeringen sker med hjälp av surfplatta och en karttjänst och informationen läggs in i en app, berättar Sara.

Sara Thelin
Sara Thelin, samhällsplaneringsstrateg Kommunledningsförvaltningen.

Bland annat tack vare projektet har förskolan Fjället blivit nominerad till Årets hållbara förskola via organisationen Håll Sverige Rent. Motiveringen lyder: För en hållbarhetsresa där barnen varit engagerade i flytten av Kiruna genom att delge sina smultronställen för kommunen och på så sätt fått göra sina röster hörda i samhället. För förskolans fina arbete med att skapa en positiv framtidstro.

-Detta är ett sätt att göra barnen hörda i stadsomvandlingen. Vi inom förskolan strävar också efter att alla barn ska få möjligheten att utveckla en adekvat digital kompetens och detta är en del i det arbetet, säger Annica.

Hanna Stålnacke
Pedagogen Hanna Stålnacke på förskolan Fjället tittar på smultronställen i appen tillsammans med ett av barnen.

Projektet Barnens smultronställen är ett bra exempel på nyttan med samverkan och förvaltningsöverskridande arbete.
-Innovationsplattform Kiruna ger mig mycket inspiration i vardagen och nya metoder att ta sig an problem. Fokus ligger på att hjälpa kommunen att hitta samordningsvinster och att forma ett framtidens Kiruna och en ny stad där människor trivs och mår bra, där kommunen levererar bra samhällsservice och välfärd med stöd i aktuell forskning och modern teknik, säger Annica.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson