Tillsammans jobbar vi bättre

Marie Jonasson, Henrik Lindmark och Annica Turovaara.
Marie Jonasson, Henrik Lindmark och Annica Turovaara är några av medlemmarna i samverkansgruppen mellan Kirunabostäder och Kultur- och utbildningsförvaltningen, där man samarbetar kring fastighetsfrågor.

Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Samverkan är nyckeln till innovationsarbete i hela organisationen. Ett lysande exempel på detta är ett samarbete mellan Kirunabostäder och Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Innovationsplattform Kiruna är finansierat av Vinnova och samarbetar med RISE och Luleå tekniska universitet. Arbetet fokuserar på att utveckla ett lokalt innovationssystem med hög samverkansgrad. Plattformen har hållit i flertalet workshops där medarbetare från olika delar av kommunen deltagit.

En workshop har handlat om samverkans- och kommunikationsutmaningar när det gäller förvaltning och byggnation av lokaler inom Kiruna kommun. Det saknades samverkan mellan verksamhet och fastighetsägare/ fastighetsförvaltning vilket till exempel skapade problem kring felanmälningar och budgetfrågor. Men tillsammans lyckades Kirunabostäder och Kultur- och utbildningsförvaltningen komma till en gemensam lösning.
-Det handlar om att få förståelse för varandras verksamheter och hur vi kan samarbeta. Workshopen med innovationsplattformen gav oss en möjlighet att träffas och prata över gränser. Vi behövde få till smidigare och bättre lösningar kring lokalfrågor, berättar Annica Turovaara, rektor Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Deltagarna fick testa en modell för problemlösning som Innovationsplattform Kiruna just nu utvecklar. Modellen som baseras på designmetoden design thinking, gör att man verkligen går ner på djupet i ett problem för att undvika att bara lösa symptom. Processen gör att man kan lösa eller närma sig en lösning av problemet, där samverkan är en viktig del.

Som resultat av workshopen genomförs det idag digitala möten kontinuerligt mellan rektorer och kostchef i förskola och Kirunabostäder med syfte att lösa olika utmaningar. Mötena har haft stor nytta när det gäller att få en samsyn kring lokalfrågor men också för att skapa nätverk. I processen har förbättringsåtgärder och nya idéer för annan samverkan tagits fram löpande, vilket också är en del i modellen som Innovationsplattform Kiruna utvecklar. Även relationer är av mycket stor vikt.
-Processen visar på att ju mer vänligt inställda vi är tillvarandra och ju bättre relationer och förståelse för varandras verksamheter vi har, desto bättre tjänster kan vi leverera tillsammans. Efter workshopen upplever jag en förändring i mitt mindset, jag har en mer ödmjuk inställning och lyhördhet för hur vi tillsammans hittar punkter som vi berörs av, säger Marie Jonasson, rektor Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Henrik Lindmark, förvaltare Kirunabostäder, var också en av deltagarna.
- Det var en väldigt givande workshop eftersom det fanns representanter från olika förvaltningar och verksamheter. Arbetsprocessen gjorde att alla var engagerade och involverade. Den största nyttan är att vi reder ut missförstånd och ju mer vi pratar med varandra desto mer kan vi förebygga problem. Samverkan är nyckeln till allt, säger Henrik.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson