Kontakta oss

Innovationsplattform Kiruna är ett nätverk som ska stötta och vägleda innovationsarbete inom Kiruna kommunkoncern. Nätverket består av medarbetare från Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna.

Den metod som vi arbetat fram och som vi kallar Kirunamodellen är en kreativ problemlösningsmetod som hjälper dig och dina kollegor att arbeta på ett nytt, annorlunda och mer effektivt sätt med att lösa problem. Vi har även tagit fram Innovationslek! - ett inspirerande och roligt verktyg för att arbeta med innovation i offentlig sektor. 

Genom de workshops som Innovationsplattform Kiruna hållit, med deltagare från flera olika avdelningar och förvaltningar inom koncernen, har ett flertal projekt som bidragit till utveckling av samarbeten och nya arbetssätt startats upp.

Kirunamodellen och Innovationslek! är utformade för att kunna användas på egen hand, men behöver du hjälp och stöttning för att komma igång med verktygen är du välkommen att kontakta oss. Du kan också få tips och råd av oss hur du kan genomföra en workshop med hjälp av Kirunamodellen. I materialet processledning för workshop , 2.5 MB. kan du se hur det kan gå till du tar hjälp av oss.

Välkommen att höra av dig!

Sara Thelin
Samhällsplaneringsstrateg Kommunledningsförvaltningen Sara.Thelin@kiruna.se

Annica Turovaara
Rektor förskola Kultur- och Utbildningsförvaltningen Annica.Turovaara@kiruna.se

Linnéa Rehnblom
Avdelningsschef Socialförvaltningen
Linnea.Rehnblom@kiruna.se

Niklas Björnström
Verksamhetsutvecklare Tekniska Verken
Niklas.Bjornstrom@tvab.kiruna.se

Nina Sarri
Innovationsledare Tekniska Verken
Nina.Sarri@tvab.kiruna.se

Sandra Eriksson
Innovationsledare Tekniska Verken
sandra.eriksson@tvab.kiruna.se

Niklas Sirén
Avdelningschef Tekniska Verken
Niklas.Siren@tvab.kiruna.se

Chelsey Jo Huisman
Följeforskare Uppsala universitet
chelsey.jo.huisman@fek.uu.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson