En hållbar vision

Hand med löv

Kiruna Sustainability Center ska ta vara på kraften i stadsomvandlingen. I samarbete mellan samhällsinvånare, kommun, näringsliv och forskningsaktörer ska vi skapa ett smart och attraktivt samhälle som gör det lättare att leva hållbart.

Kiruna stadsomvandling ger ett unikt tillfälle att från grunden utveckla och bygga en smart och hållbar stad som är attraktiv för nuvarande och framtida Kirunainvånare, för näringsliv och forskningsaktörer. I utvecklingen av en smart stad i ett arktiskt klimat cirka 220 km norr om polcirkeln finns stor potential för tillväxt och utveckling.

Varför ska vi ha en smart och hållbar stad?

Vi och alla andra behöver förr eller senare göra omställningen till en smart och hållbar stad och ta ansvar för klimatförändringarna. I Kiruna har vi en kort horisont framför oss. Snart ska vi ha en helt ny stad som kan vara en smart och hållbar stad för en lång tid framöver om vi tar vara på möjligheterna.

Resan mot en smart stad är både spännande och skapar potential för tillväxt och utveckling inom hållbarhet. Den snabba tidsplanen för stadsomvandlingen skapar unika förutsättningar för att utveckla och testa nya metoder, arbetssätt, lösningar, tjänster och produkter med hållbarhetsfokus.

Stadsomvandlingen är utmaningen och plattformen för innovation. Att bygga en smart stad handlar om att nyttja digital teknik för en kvalitativt bättre och effektivare drift av ett samhälle och dess funktioner. Men att flytta en stad är också att flytta livet mellan byggnaderna. En smart stad innefattar även att inte bygga in segregation i den nya staden. En stad ska fungera, vara attraktiv och tillgänglig för alla.

Stadsomvandlingen i Kiruna väcker uppmärksamhet över hela världen och innebär den fantastiska möjligheten att bygga den smarta och hållbara stad vi vill ha – det nya Kiruna.

Hållbar Stad Länk till annan webbplats.

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. En webbplats för idéutbyte, kunskap och goda exempel som drivs av Rådet för hållbara städer.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson