Anläggningsarbeten i nya stadskärnan

Under sommaren kommer arbetet med att färdigställa infrastrukturen i den första delen av den nya stadskärnan att påbörjas.

Den första etappen ska möjliggöra inflyttning i kvarteret Portmonnän 1 närmast stadshuset Kristallen. Därefter ska allmänna ytor runt Kristallen och Aurora kulturhus & kongress färdigställas.

Området innefattar Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden, där gator, gång- och cykelvägar med tillhörande belysning ska färdigställas.

På torget anläggs ytskikt med granithällar. Där ska även parkbänkar, belysning, fundament för konstutsmyckning komma på plats. Lekytor görs i ordning på torget och en solsoffa ska installeras på den öppna ytan.

Allt kommer att ske under sommaren 2021 och sommaren 2022. Projektet utförs av Tekniska verken på uppdrag av Kiruna Kommun.

Malmvägen spärras av från och med 16 augusti 2021

Från och med måndag den 16 augusti spärras Malmvägen av mot öst från Maskinvägen på grund av pågående vägarbete.

Trafik hänvisas enligt tidigare anvisningar/skyltar. Se bild ovan. Gående kommer att kunna passera som vanligt. Avspärrningen pågår vecka 33-40. Handikapparkeringarna vid Kristallen nås via den anvisade vägen.

Med anledning av pågående anläggningsprojekt utanför Kristallen kommer den befintliga busshållplatsen att monteras ned. En tillfällig på- och avstigningsplats finns vid Yamaha center på Maskinvägen, från och med måndag den 14/6. Se bild.

De som kör bil till Kristallen dirigeras om via Maskinvägen – Ställverksvägen – PT92-11 (kraftstationen) och in på stadshusparkeringen. Omdirigering sker från och med måndag den 14/6.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark