Vad ska parkeringshuset i Kirunas nya stadskärna heta?

Parkeringshuset i Kirunas nya stadskärna.

På Kiruna kommuns uppdrag har ett parkeringshus byggts i Kvarter 10. Kiruna kommun har tidigare fått ett medborgarförslag till namn på parkeringshuset och nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram ytterligare namnförslag.

Parkeringshuset i Kvarter 10 ligger ”på första parkett” i den nya stadskärnan. De närmast belägna byggnaderna Kristallen-Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum, Aurora kultur & kongress och Scandic Kiruna har alla parkettgolv i delar av lokalerna. Kopplingen parkett, parkettgolv och parkering har därför gjorts och förslagsställaren har föreslagit att parkeringshuset i kvarter 10 ges namnet ”Parketten”.

Vad tycker du att parkeringshuset ska heta?

Mejla ditt förslag senast den 29 april till adressattning@kiruna.se
Förslag kan även lämnas i en postlåda inne i stadshusets foajé.

Tack till alla som har lämnat förslag.

Möjligheten att lämna förslag är nu avslutad. Tack till alla som lämnat förslag till namn på parkeringshuset! Namnförslagen samlas nu ihop och skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott för genomgång.

Så fungerar GDPR när du har lämnat ett förslag: Ditt namnförslag blir en allmän handling som i regel är offentlig. Det betyder att det du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det. Mer information om hur Kiruna kommun hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) finns under länken, se nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark