Kyrkans flytt förbereds

Kyrkan, som är omkring 40 meter bred, kommer flyttas i sin helhet längs en flyttväg som kommer vara cirka 20 meter bred och fem kilometer lång.

Kiruna kyrka och klockstapeln kommer flyttas från sin plats i gamla centrum till en ny placering intill nya stadskärnan.

I januari 2024 startade LKAB:s arbete med att bredda vägar och styra om trafiken när delar av bland annat Lombololeden stängdes av. Läs mer på LKAB samhällsomvandling. Länk till annan webbplats.

Gruvvägen i Kiruna. Den möjliga flyttvägen från nuvarande plats planeras via Gruvvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Silverbrandsgatan, Lombololeden och Österleden.
Del av Lombololeden har stängts av. Vägen kommer breddas längs hela sträckan. Här ser vi det pågående arbetet nedanför Lombia idrottsplats.

Flytt av Kiruna kyrka

Kiruna kyrka flyttas på grund av gruvbrytningen i LKAB:s järnmalmsgruva, som påverkar det område som idag räknas som gamla centrum, där kyrkan är placerad. Kyrkan och klockstapeln kommer flyttas till nya Kiruna 2025. Flytten är komplex, dels hur den fysiska flytten ska gå till och hur mjuka värden som minnen, sorg och glädje knutet till platsen ska tas tillvara.

På Kiruna kommuns sidor om konst- och kulturhistoria, kan du läsa mer om Kiruna kyrka och se foton från uppbyggnaden mellan åren 1909 och 1912. Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkans information

Från sommaren 2024 kommer Kiruna kyrka att stänga då förberedelser för att plocka ut inventarier och orgeln startar. Läs mer på Svenska kyrkans webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark