Politiska beslut

Kirunas gamla centrum, som påverkas av gruvbrytningen. Fotot är taget tre år innan den nya stadskärnan invigdes (september 2022).

Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker.

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige, som är högsta beslutande organ i kommunen. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat om arkitekttävlingar, detaljplaner och fördjupad översiktsplan men också om den nya stadskärnans placering och viktiga avtal med LKAB.

Fakta om Kirunas stadsomvandling

Inom området som berörs av gruvbrytningen finns 3 000 bostäder och flertalet större offentliga institutioner – bland annat gymnasieskolan, sjukhuset, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser.

6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Moa Strålberg är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark