Vad tycker Kirunaborna

Vy mot gruvan i Kiirunavaara från hotell Scandic Ferrum den 27 mars 2019. Idag är hotellet stängt och har ersatts av Scandic Kiruna i nya stadskärnan. Foto: Kjell Törmä.

Utgångspunkten för det nya Kiruna har hela tiden varit de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna. Självklart finns det olika åsikter men också en förståelse för stadsomvandlingen. 

Samtidigt har Kirunabornas röster varit entydiga - "Vi lämnar vår historia, våra minnen och platser som är del av vår identitet – det nya som byggs måste vara bra och attraktivt."

Av dessa skäl har utgångspunkten i utvecklingsplanen för det nya Kiruna varit de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ligger till grund för byggandet av den nya stadskärnan. Att den nya stadskärnan blir attraktiv och att Kirunaborna tar den till sina hjärtan har varit den självklara utgångspunkten för planeringen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark