Universitet & högskola

Kiruna, vy mot nordväst sommaren 2014. Foto: Mats Spett.

Studerande vid universitet och högskola som har frågor om stadsomvandlingen är välkomna att kontakta kommunikationsenheten.

kommunikationsenheten nås via växeln: telefon: 0980-70 000.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark