Beviljat snöskoter-förbudsområde inom Könkämä sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1 313) jämte § 15 terrängkörningsförordning (1978:594) bifalla Könkämäs sameby:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2022-04-22 till och med
2022-05-12, enligt justerad kartbilaga och med följande förtydliganden.

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen

att snöskoterförbudet undantar trafik efter samtliga statliga vinter-/skoterleder i området, rödmarkerade leder på bifogad karta.

att snöskoterförbudets gräns mot Finland dras efter befintligt avgränsande renstängsel på svensk sida.

att Könkämä sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbud upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas