Föreningsbidrag

Nu är det dags att ansöka om föreningsbidrag.

Nu är ansökningsperioden för de olika föreningsbidragen som kultur- och utbildningsförvaltningen handlägger öppna.

Läs mer på hemsidan om de olika bidragen eller logga in via Actor Smartbook som förening.

Vänligen

Handläggarna för föreningsbidrag
Sofa Lagerlöf Määttä och Malin Rolund

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä