Tillfälligt snöskoterförbuds-område Vassivagge, mot bakgrund av Läns-styrelsens upphävande, av befintligt förbud i området

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2023-03-08 att bevilja tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2023-03-07 till och med 2023-03-28, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) beslutar Kiruna kommun om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2023-03-07—03- 28 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen d v s

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att snöskoterförbudet inte ska gälla för anläggningen Lapland resorts nyttotrafik inom förbudsområdet

att etablerat färdstråk för allmänhet från Vassijaureanläggningen till Nordalssliften får nyttjas för skotertransporter.

att detta beslut innebär upphävande av tidigare beslut, ”Delegationsbeslut avseende tillfälligt snöskoterförbudsområde Vassivagge, mot bakgrund av Länsstyrelsens upphävande, och besöksnäringens behov av ett förbud i området” 2023-03-06.

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas