Tillfälligt skoterförbudsområde inom Könkämä sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2023-04-28 om ett tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2023-05-01 till och med 2023-05-21, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Könkämä samebys ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under perioden 2023-05-01 till och med 2023-05-21 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen:

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att statliga leder/och färdstråk enligt kartbilagan undantas och berörs inte av förbudet för att möjliggöra nyttotrafik och tillgång till fiskesjöar i området. Skoteråkare uppmanas iaktta stor försiktighet och visa hänsyn och respekt då det befinner sig renar i området i behov av betesro och ostördhet inför och under kalvning

att Könkämä sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbudet upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas