Tillfälligt skoterförbudsområde inom Gabna sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2024-03-04 om ett tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2024-03-06 till och med 2024-03-17, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar
att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Gabna samebys ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde under tiden 2024-03-06 till 2024-03-17 enligt kartbilaga område G7

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1-3 p. terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen:

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att Gabna sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbudet upphör eller förändras inom förbudsperioden

Statliga skoterleder undantas alltid vid snöskoterförbud, vilket innebär att varken näringsliv, turism eller ortsbefolkning utestängs från fjällvärlden på grund av beviljade ansökningar.

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas